Sinopsis Maarij Tilawah

Keistimewaan:

  • Teks daripada manuskrip Al-Quran Mushaf Al-Razzak.
  • Manuskrip asal dalam saiz 61.5sm x 88sm.
  • Disalin mengikut format mushaf Madinah Al-Munawwarah sama ada daripada segi bilangan baris setiap muka surat, kedudukan awal dan akhir ayat, pembahagian juzuk, Rasm Uthmani dan Dhabt Al-Quran (tanda dan baris).
  • Baris bacaan berdasarkan riwayat Hafs bin Sulaiman Ibnu al-Mughirah al-Asadi al-Kufi daripada 'Asim bin Abi al-Najud al-Kufi daripada Abi Abdur Rahman Abdillah bin Habib al-Sulami daripada Othman bin 'Affan, 'Ali bin Abi Talib, Zaid bin Thabit dan Ubai bin Ka'ab daripada Rasulullah SAW.
  • Sesuai untuk dijadikan langkah awal menghafal al-Quran. Dilengkapi dengan panduan kaedah pembacaan dan sistem tajwid yang betul.
  • Mendapat kelulusan Lembaga Perlesenan dan Percetakan Al-Quran, Kementerian Keselamatan Dalam Negeri.