Sinopsis Mushaf Nasakh

 

  • Buku belajar menyalin al-Qur’an.

 

  • Hanya perlu mengikut teks asal yang dipudarkan warnanya.

 

  • Sesuai untuk semua golongan.

 

  • Dilengkapi dengan pelbagai surah pilihan.

 

  • Merangsang minda untuk menguatkan hafalan semasa menulis.

 

  • Menjadi koleksi penulisan al-Qur’an peribadi.

 

  • Pen khat disediakan.